EDITORIAL BOARD MEMBERS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof.Dr. A.Suleymanov Department of Automation and Information Technologies, University of Technology of Azerbaijan.

Deputy Editor in Chief

Assoc. Prof. Sh. Aliyev Department of Mechanical Engineering and Logistics, University of Technology of Azerbaijan.

Executive Secretary to the Board

HÜMBƏTOV YUSİF ƏBÜLFƏT OĞLU qtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Sənayenin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrasının müdiri.

Editorial Board Member

Prof. Dr. Z. Samadzade Active member of Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)

Editorial Board Member

... ...

Editorial Board Member

Assoc. Prof. N. Hajieva Department of Marketing, University of Technology of Azerbaijan

Editorial Board Member

Prof. Dr. Z.Mammadov Head of Science Department, UNEC

Editorial Board Member

Prof.Dr. S. Sabzaliyev Head of the Department of “Accounting and Audit”, UNEC

Editorial Board Member

Prof. Dr. R. Balayev Head of Agrarian Scientific Center

Editorial Board Member

Assoc. Prof. E. Suleymanov Vice-rector for Science and Research, Baku Engineering University.

Editorial Board Member

I.Guliyev Foreign Language Specialist